Voorwaarden plaatsing op de pup informatielijst.

Tekst goedgekeurd in bestuursvergadering van 22/07/2011

 1. Om op de pup informatielijst te staan moet de fokker van het nest minimum 1 jaar grcb lid zijn. Elke grcb fokker moet voldoen aan de reglementen van de KMSH en mag geen openstaande schulden hebben aan GRCB of KMSH.

 2. Beide ouderdieren moeten op een grcb fokdag of selectie voorgesteld zijn. Om in aanmerking te komen moet men geslaagd zijn voor de selectie of op een fokdag min  2 x ZG bekomen voor exterieur keuring. Vanaf 01/01/2010  moet men ook min 20/40 behalen voor de werkproef om voor de fokdag te slagen.

 3. De GRCB bemiddelt voor 2 nesten per jaar, geen 3! U moet met de ouderdieren in orde zijn conform de fokregels (fokdag minstens 2xZG of selectie behalen, zie verder)

 4. Alle nesten moeten aangegeven worden bij de pupbemiddelaar(dhr.Lou Driesen). Wie hieraan geen gevolg geeft, zal GEEN pupbemiddeling meer krijgen en geschorst worden van de lijst ven kennels aangesloten bij de GRCB. Te veel wordt de naam van de rasclub GRCB, kkush 1094, misbruikt en worden pups verkocht/verhandeld onder de "vleugels" van de GRCB, ook als de ouderdieren niet voldoen aan de door de GRCB gestelde voorwaarden tot fokken! Voorwaarden die u kent, of hier verder kunt lezen! Dit alles tot het behoud van een goede regelgeving in functie van het behoud van het ras en de verbetering ervan.

 5. Verdere voorwaarden waaraan de ouderdieren moeten voldoen.De teef moet een HD score hebben  A, B, of C en een oogonderzoek voorlopig vrij  (PRA en CATARACT) welk niet ouder is dan 1 jaar. De teef moet minimum 20 maanden oud zijn en maximum 8 jaar oud zijn op de dag van de dekking. De teef mag niet meer dan 5 nesten krijgen er wordt slechts bemiddeld voor de eerste 4 nesten.

 6. De reu moet een HD score hebben  A, B, of C en een oogonderzoek voorlopig vrij  (PRA en CATARACT) welk niet ouder is dan 1 jaar.   De reu moet minimaal 1 jaar oud zijn en maximum 10 jaar oud zijn op de dag van de dekking. De reu moet twee teelballen in het scrotum hebben. LET OP: Combinatie HD- C  X  HD- C is niet toegestaan (Ook geen KMSH stambomen)
  Buitenlandse reuen:Bij gebruik van reuen welke een buitenlandse eigenaar hebben en niet in België geregistreerd zijn moeten  wat betreft HD en Ogen aan de zelfde voorwaarden voldoen als reuen welke op Belgische bodem verblijven. Deze reuen moeten minsten 2 X een kwalificatie uitmuntend bekomen hebben op een CAC tentoonstelling of 2 X een kwalificatie op een veldwedstrijd.
  Werkhonden: Om als werkhond beschouwd te worden moet deze minimum 2 kwalificaties behaald hebben op een veldwedstrijd. Hij mag geen fok uitsluiting fouten hebben en minimum een G bekomen hebben op een show of attestendag zoals vereist door de KMSH om stambomen te bekomen. Moet een HD score hebben  A, B, of C en een oogonderzoek voorlopig vrij  (PRA en CATARACT) welk niet ouder is dan 1 jaar. Deze honden moeten tevensop een fokdag voorgesteld worden en minimum 2 X G bekomen voor exterieur.  Nesten van werkhonden die aan de nodige voorwaarden voldoen zullen in een aparte lijst. (Werkhonden pup informatielijst) opgenomen worden.

 7. Honden die niet slagen op de fokdag of selectie:Indien men om een of andere reden niet geslaagd is kan men steeds op een volgende fokdag / selectie terug deelnemen om alzo in aanmerking te komen voor publicatie op de pup informatielijst.

 8. Wat opsturen naar de administratie van de fokcommissie:Het belangrijkste is het dekmeldingsformulier waarvan U een electronisch exemplaar vind op de grcb site onder leden-documenten. Het is in Uw belang dat dit dekmeldingsformulier zo snel mogelijk correct ingevuld bij de verantwoordelijke van de fokcommissie toekomt. Op die manier kan uw toekomstig nest snel besproken worden.

 9. Kopieën van reu en teef welke in het bezit van de fokcommissie moeten zijn:

  1. Kopie HD – formulier

  2. Recent oogonderzoek (geen kopie wel het exemplaar bestemd voor de ras club)

  3. Kopie stamboom van de ouder dieren.

  4. Formulieren die reeds in bezit zijn van de grcb moeten niet steeds opnieuw toegestuurd worden. Met uitzondering van oogresultaten die maximum 1 jaar oud mogen zijn.

 10. Bijkomende voorwaarde:Basiscode van ethiek:

  1. er zorg voor dragen dat de levensomstandigheden van mijn honden optimaal zijn en niet meer honden houden dan ik kan verzorgen

  2. alleen pups en volwassen honden verkopen die gezond zijn van lichaam en geest;

  3. weigeren honden te verkopen aan handelaren en aan kopers waarvan ik mag aannemen dat ze niet goed voor de hond zullen zorgen

  4. nauwkeurig aantekeningen bijhouden van de gezondheid van mijn honden, van hun afstamming en inschrijving in het hondenstamboek en deze ook aan kopers van pups doorgeven, tezamen met advies over opvoeding;

  5. het gebruik van mijn dekreuen weigeren aan teven die zodanige afwijkingen vertonen dat ze naar mijn mening geen gezonde, normale pups kunnen voortbrengen;

  6. aanvaarden dat honden, net als mensen, oud worden en dan speciale verzorging en aandacht nodig hebben. Ik ben daarom bereid van mijn hond te houden en voor hem te zorgen zolang hij leeft. 

Nederlands