29/2/2020: ALV (om 10 uur) -trim & show namiddag, Turnhout

Lidmaatschap (l' adhésion / membership)

Aanpassingen lidgeld 2020.

De huidige bedragen zijn: hoofdlid: 35 € (goedgekeurd op de algemene ledenvergadering 2019), bijlid 10 €

Op de algemene ledenvergadering van 2019 is tevens goedgekeurd dat leden, woonachtig buiten België enkel het jaaroverzicht (magazine 4) ontvangen. Wensen ze alle magazines te ontvangen dan betalen ze een jaarlijkse bijdrage van 10 € voor de port kosten.

Nederlands

Nieuwe regels pupbemiddeling, dekreuenlijst en kennelvermelding

Wat de KMSH van plan is met de reeds lang aangekondigde veranderingen aangaande het fokken is nog zeer onduidelijk. Wat wel vaststaat is dat ze vanaf 2020 niet langer het ‘Conformiteitsattest’ uitreiken. Om deze reden passen wij ons fokreglement (licht) aan.

We zouden het appreciëren mocht u als fokker als wederdienst uw puppykopers aanbevelen lid te worden van onze fijne club. Alvast bedankt!

"du Bois du Héron” (+)

De GRCB condoleert de familie van Mevrouw Christiane Vandeput.
Haar affix “du Bois du Héron” betekende in 34 jaren een sterke Belgische kennel met show- & werkhonden.

Le GRCB présente ses condoléances à la famille de Mme Christiane Vandeput.
Son affixe "du Bois du Héron" signifiait un solide chenil Belge avec chiens d'exposition et de travail pendant 34 ans!

Pagina's