Vergeet het lidgeld niet - N'oubliez pas les frais d'adhésion

bezint eer ge begint

Het bestuur van de GRCB, KKUSH 1094, realiseert zich dat de vraag naar pups bijzonder groot is. 

Het bestuur meldt, gezien de sociale afstandsregel, dat heel wat fokkers met naam en faam het niet zien zitten om hun teef te laten dekken enkel en alleen om aan de overgrote vraag te voldoen….

Lidmaatschap

Lidgeld 2021: De huidige bedragen zijn: hoofdlid: 35 €, bijlid 10 €
Je kan het lidgeld betalen op volgende rekening:
     IBAN BE 73 8508 1895 7860
GRCB Ledenadministratie
Hans Blancke
Frans Louwersstraat 4, 9032 Wondelgem
Met vermelding van uw lidnummer.

Nederlands

Pagina's