Vergeet het lidgeld niet - N'oubliez pas les frais d'adhésion

WANDELZOEKTOCHT 1-2021: “De Miseriebocht” in Beernem.

Een nieuw jaar start met nieuwe voornemens. Door de corona pandemie hebben we in ons vorig magazine een wandelzoektocht geplaatst, dat was ter vervanging van onze gemiste GRCB wandelingen. We willen dit nu in 2021 verder zetten, en waarom zouden we er dan niet een prijs aan verbinden. Wat er te winnen is, dat zal in de loop van volgend jaar duidelijk worden, maar wandel met de olympische gedachte in het achterhoofd, “meedoen is belangrijker dan winnen”.

GRCB HONDENWANDELZOEKTOCHT

Galloway wandelroute: deelname verlengd tot 19 april 2021!

Door Corona is het clubleven niet wat het geweest is, activiteiten kunnen niet of beperkt doorgaan. Dit jaar zijn dan ook onze twee hondenwandelingen niet kunnen doorgaan, maar we blijven niet bij de pakken zitten. Daarom bieden we graag jullie dit alternatief aan, een hondenwandelzoektocht.

Lidmaatschap

Lidgeld 2021: De huidige bedragen zijn: hoofdlid: 35 €, bijlid 10 €
Je kan het lidgeld betalen op volgende rekening:
     IBAN BE 73 8508 1895 7860
GRCB Ledenadministratie
Hans Blancke
Frans Louwersstraat 4, 9032 Wondelgem
Met vermelding van uw lidnummer.

Nederlands

bezint eer ge begint

Het bestuur van de GRCB, KKUSH 1094, realiseert zich dat de vraag naar pups bijzonder groot is. 

Het bestuur meldt, gezien de sociale afstandsregel, dat heel wat fokkers met naam en faam het niet zien zitten om hun teef te laten dekken enkel en alleen om aan de overgrote vraag te voldoen….

Pagina's