Overslaan en naar de inhoud gaan

KKUSH Mededeling - Onethische jachtwedstrijden

De GRCB wil haar leden informeren dat wij onderstaande communicatie vanuit de VdA ontvangen hebben:

"De Voorzitter van de FCI-Commissie Retrievers heeft, nogmaals, de aandacht van het Bestuur getrokken op de onethische wedstrijden voor retrievers in Frankrijk.

Het gaat hier concreet om het aanvoeren van kratten levend wild, die dan mishandeld worden voor het organiseren van wedstrijden. Vogels worden met de hand opgegooid of vleugellam gemaakt om daarna te worden afgeschoten. Dit druist in tegen alle ethiek en heeft helemaal niets met jagen te maken

Het Bestuur van de VdA van de KKUSH heeft volgende richtlijnen , met onmiddelijke ingang, ingevoerd:

1. het is alle clubs ten strengste verboden om op eender welke manier hun medewerking te verlenen aan wedstrijden niet volledig conform de ethiek van de FCI en KKUSH-regels worden uitgevoerd en dit zowel in België als in het buitenland;

2. het is alle fysische leden van K.K.U.S.H. clubs ten strengste verboden deel te nemen of hun medewerking te verlenen aan wedstrijden die niet volledig conform de ethiek van de FCI en KKUSH-regels worden uitgevoerd en dit zowel in België als in het buitenland;

3. aangezien dit soort praktijken ook wettelijk verboden zijn in België zal men wanneer men, in welke hoedanigheid ook, inbreuken op deze regels vaststelt of ervan op de hoogte wordt gesteld, dit onmiddellijk melden aan de gerechtelijke autoriteiten en het Algemeen secretariaat VdA.

Het niet naleven van deze richtlijnen zal, behalve de eventuele juridische gevolgen, steeds leiden tot interne tucht vervolging."