FOKREGLEMENT AANPASSINGEN juli 2013

Beste fokker van de GRCB,

het bestuur wil het fokreglement verduidelijken!
Dat wil zeggen:

  1. de GRCB bemiddelt voor 2 nesten per jaar, geen 3! U moet wel met de ouderdieren in orde zijn met de fokregels (fokdag : 2XZG of selectie behaald hebben....)
  2. Alle nesten moeten aangegeven worden bij de pupbemiddelaar, dhr.Lou Driesen. Wie hieraan geen gevolg geeft, zal GEEN pupbemiddeling meer krijgen en geschorst worden van de lijst van kennels aangesloten bij de GRCB! Te veel wordt de naam van de rasclub misbruikt en worden pups verkocht onder de "vleugels" van de GRCB, ook als de ouderdieren niet voldoen aan de gestelde voorwaarden door de GRCB. Voorwaarden u welbekend.

Dit alles
tot het behoud van de goede naam van de GRCB aan de toekomstige pupkopers/-eigenaars van de golden retriever en

tot het behoud van een goede verstandhouding onder onze bonafide fokkers en de GRCB-fokregelgeving!
Het doel van een rasclub is en blijft het behoud van het ras en de verbetering ervan; alsook zijn goede reputatie in binnen- en buitenland.

Dank voor uw begrip.

Nederlands