Show info

Kwalificaties en prijzen

Op tentoonstellingen is de keurmeester verplicht de kwalificaties "Uitmuntend - Zeer Goed - Goed - Voldoende" toe te kennen wanneer volgens hem de honden daarvoor in aanmerking komen. Als geldende handleiding voor de toekenning van één der predikaten is het volgende bepaald:

Uitmuntend (U).

Het predikaat Uitmuntend kan slechts aan de honden worden toegekend, die het voor hun ras te stellen ideaal zeer nabij komen en daarvan slechts door kleine onvolmaaktheden of een enkele zéér geringe fout afwijken.

Zeer goed (ZG).

Voor honden, die het ideaal wel nabij komen, doch door meerdere onvolmaaktheden, dan wel door een enkele fout van iets meer ernstige aard, niet in aanmerking komen voor het predikaat uitmuntend.

Goed (G).

Voor honden, die als type van het ras voldoen, geen storende fouten hebben, doch die door het aantal of de graad van hun onvolmaaktheden, dan wel door gemis aan hoge kwaliteiten, te zeer van het voor het ras te stellen ideaal afwijken om het predikaat Zeer Goed te bekomen.

Voldoende (V).

Voor honden die aan de in de raspunten gestelde eisen voldoen, doch storende fouten vertonen die van dien aard zijn dat zij niet voor de fok geschikt zin.

Diskwalificatie (D).

Voor honden die niet voldoen aan het rastype, volgens de standaard een diskwalificerende fout tonen of agressief verdrag vertonen.

Kan niet gekeurd worden (KNG).

Voor honden die weigeren hun gangwerk te tonen, zich niet laten betasten of die geopereerd werden om structurele fouten te verbergen (oogleden, oren, staart).

KLASSENINDELING

1.MINOR PUPPYKLAS: Voor alle honden van 3 tot 6 maanden oud op de dag van de tentoonstelling. Deze klas komt niet in aanmerking voor het C.A.C. - C.A.C.I.B. en van het beste van het ras.

2.PUPPYKLAS: Voor alle honden van 6 tot 9 maanden oud op de dag van de tentoonstelling. Deze klas komt niet in aanmerking voor het C.A.C. - C.A.C.I.B. en van het beste van het ras.

3.JEUGDKLAS: Voor alle honden van 9 tot 18 maanden oud op de dag van de tentoonstelling. Deze klas komt niet in aanmerking voor het C.A.C. - C.A.C.I.B.

4.JONGE HONDENKLAS: Voor alle honden van 15 tot 24 maanden oud op de dag van de tentoonstelling.

5.OPEN KLAS: Voor alle honden vanaf 15 maanden op de dag van de tentoonstelling.

6.GEBRUIKSHONDENKLAS: Minimum leeftijd 15 maanden, op de dag van de tentoonstelling. Open voor de honden van de rassen onderworpen aan werkproeven, die een klassementsprijs (kwalificatie) of een C.Q.N./W.G.H. behaalden in een open C.A.C.-wedstrijd, eigen aan het ras. De exposant moet het attest (of een fotocopie) conform aan het FCI-model toevoegen, zoals het hem wordt afgeleverd door de Centrale Nationale Organisatie van het land waar hij verblijft (KMSH, VDH, RVB, enz.). Dit attest vermeld het type van de proef en of het resultaat geldig is voor deze klas. Wanneer het attest niet bij het inschrijvingsformulier gevoegd is, wordt de hond automatisch in open klas ingeschreven.

7.KAMPIOENSKLAS: Minimum leeftijd 15 maanden op de dag van de tentoonstelling. Open voor honden die de titel van internationaal of nationaal kampioen behaald hebben. Fotocopie van de certificaat bijvoegen. Bij gebrek hieraan wordt de hond automatisch naar de open klas verschoven.

8.VETERANENKLAS: Voor alle honden van meer dan 8 jaar oud op de dag van de tentoonstelling.
Deze klas komt niet in aanmerking voor het C.A.C. - C.A.C.I.B.

HET IS VERBODEN DEEL TE NEMEN AAN MEER DAN ÉÉN KLAS VAN INDIVIDUELE MEDEDINGING.

9.KOPPELKLAS: Voor twee honden van dezelfde variëteit maar van verschillend geslacht, welke BONA FIDE eigendom zijn van dezelfde eigenaar. Om in een koppelklas te kunnen mededingen moeten de twee honden ook ingeschreven zijn in een der klassen van individuele mededinging.

10.GROEPSKLAS: Voor minstens drie honden van dezelfde variëteit, zonder onderscheid van geslacht, welke BONA FIDE eigendom zijn van dezelfde eigenaar. Om in een groepsklasse te kunnen mededingen moet ieder der honden ook ingeschreven zijn in een der klassen van individuele mededinging.

NOTA: De fokker mag honden van eigen fok, welke in andere handen overgegaan zijn, tentoonstellen op voorwaarde dat de namen der tegenwoordige eigenaars aangegeven worden, gevolgd door de melding: "voorgesteld door de Hr...... als fokker".

BELANGRIJK BERICHT: De klassen van individuele mededinging zijn de volgende: jeugd – jonge honden - open - gebruikshonden - kampioens - puppies - veteranen klas.

Alle inschrijvingen door de tentoonstellers gedaan gebeuren "BONA FIDE" en onder hun verantwoordelijkheid.

Elke onjuiste verklaring, die aanleiding zou gegeven hebben tot het inschrijven van een hond in een klas waartoe hij niet gerechtigd is, brengt met zich de vernietiging van de bekomen uitslag en terugname van de prijzen welke de hond zou gewonnen hebben en gebeurlijk, de sanctie voorzien door het reglement.

Nederlands