De zomerkampen – Hond en kind samen op ontdekkingsreis 2022

1: Doelstelling

De Vergadering der Afgevaardigden van de Koninklijke Unie Sint Hubertus vzw wil met dit initiatief eigenlijk drie doelen bereiken:  

a.    het kind/de jongere leren omgaan met de eigen hond,
b.    hem/haar laten kennismaken met diverse kynologische sporten
c.    en last but not least hem/haar de taal van de hond leren kennen.

…… dit alles aangepast aan de leeftijd van het kind/jongere.

2: Opvatting

De zomerkampen zijn bedoeld voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar. Om de activiteiten te kunnen afstemmen op de leeftijd van de deelnemers wordt het kamp over twee periodes gespreid: één periode voor de kinderen van 6 tot en met 12 jaar en één periode voor de jongeren van 13 tot en met 18 jaar. De periodes worden dan intern nog eens opgedeeld in twee leeftijdsgroepen, namelijk een groep van 6 tot en met 8 jaar, een groep van 9 tot en met 12 jaar, een groep van 13 tot en met 15 jaar en tenslotte een groep van 16 tot en met 18 jaar. Elke leeftijdsgroep wordt gedurende het ganse kamp permanent begeleid door één of twee animatoren. 
Het kamp zal gespreid worden over een volledige week, die opgesplitst wordt in twee periodes van drie en een halve dag. Tijdens een periode komen ofwel de 6 tot 12-jarigen, ofwel de 13 tot 18-jarigen aan bod. De wissel gebeurt dus halfweg de week. Dit jaar gaat het kamp door in de week van  25 juli 
Het aangeboden programma bestaat uit activiteiten die het kind/de jongere zelf kan doen met zijn/haar hond ( “doe activiteiten”) en demonstraties waar de kinderen/jongeren kennis maken met verschillende kynologische activiteiten, hondengedrag, enz.. De demonstraties zullen meestal in de namiddag plaatsvinden en zonder hond, deze kan dan even ontspannen. 

Het kamp is tweetalig 

3: Voor wie

Alle kinderen/jongeren met een eigen hond binnen de vooropgestelde leeftijden. Jaarlijks wordt bepaald hoeveel kinderen er zullen toegelaten worden per leeftijdsgroep en dit in functie van de beschikbare accommodatie en beschikbare animatoren en begeleiders. Dit jaar zullen er maximaal 20 kinderen per groep mogelijk zijn. 

4: Intakedag (26 mei 2022)

De “intakedag”, waarop de ouders, de kinderen/jongeren en hun hond worden uitgenodigd, heeft drie doelstellingen: 

a.    De ouders in te lichten over het voorziene programma en praktische afspraken te maken
b.    Nagaan of het deelnemend kind en zijn/haar hond wel een goede match zijn. NIET in de zin dat de hond agressief zou zijn of van een” niet ideaal kinderras”, maar gewoon of de hond niet fysisch te sterk is voor het kind/de jongere. De veiligheid van de deelnemers (mens en dier) is primordiaal.
c.    Alle deelnemende honden moeten geslaagd zijn in de socialisatietest. Indien dit niet vooraf is gebeurd, kan dit alsnog tijdens de intakedag.

5: Praktische algemene afspraken

a.    Alle deelnemende kinderen/jongeren krijgen bij aankomst een trainingspak dat ze gedurende de ganse periode zullen dragen tijdens de activiteiten. Dit trainingspak krijgen zij na het kamp mee.
b.    Het eten en het materiaal (eetkom, drinkbak, bench, evt speeltjes, kussens,..) van de deelnemende honden moet meegebracht worden door de deelnemers.
c.    Slaap- wasgerief moet ook meegebracht worden (veldbed, luchtmatras, slaapzak,..)
d.    Alle deelnemers zijn verzekerd onder het systeem van de K.K.U.S.H. licenties.

Nederlands