Vergeet het lidgeld niet - N'oubliez pas les frais d'adhésion

bezint eer ge begint

Het bestuur van de GRCB, KKUSH 1094, realiseert zich dat de vraag naar pups bijzonder groot is. 

Het bestuur meldt, gezien de sociale afstandsregel, dat heel wat fokkers met naam en faam het niet zien zitten om hun teef te laten dekken enkel en alleen om aan de overgrote vraag te voldoen….

membership

membership fee 2021: The current amounts are: main member: € 35, additional member € 10
You can pay the membership fee on the following account:
     IBAN BE 73 8508 1895 7860
GRCB Member Administration
Hans Blancke
Frans Louwersstraat 4, 9032 Wondelgem
Stating your membership number.

English

Pages