"GOED" voor LOSH-fok

Voor de goldens geboren vanaf 01/01/2008 geldt dat ze minstens een "GOED" moeten behalen op een CAC(IB)-tentoonstelling  in België of op de Clubmatch v/d GRCB of ook:
op een attestendag georganiseerd door de KMSH (er zijn 2 attestendagen, hiervoor verwijzen we naar de website van de KMSH, www.kmsh.be

Je moet voor je golden gekeurd wordt, een formulier ingevuld bezorgen aan de ringsecretaris dat je met je golden de fok-LOSH-kwalificatie* wilt bekomen. Het document kun je gratis downloaden vanaf de KMSH-site, of (meestal, doch niet altijd!) opvragen in de ring!
Let wel: VOOR JE GOLDEN GEKEURD WORDT, ingevuld doc. bezorgen aan de ringsecretaris !

* Behaal je minder dan GOED, vb.matig, diskwalificatie....dan geldt het volgende:

De betreffende golden meldt zich op een attestendag.(zo zijn er 2 / jaar ! )
Indien hij/zij daar wordt goedgekeurd, dient hij/zij terplaatse nogmaals gekeurd te worden door een derde keurder.

-Er zijn 2 keuringen per jaar.

* fok-LOSH-kwalificatie wil zeggen, mits de kwalificatie "Goed", kun je fokken en stambomen van de KMSH (LOSH) bekomen.

Bijkomend: wie "slaagt" op de selectie (1 x / jaar georganiseerd door de rasclub), komt eveneens in aanmerking voor de fok-LOSH-kwalificatie!

Uiteraard moeten de heupen gecontroleerd zijn & de ouders moeten een FCI-stamboom hebben!
Meer info op www.kmsh.be

Jos Stouthuysen, voorzitter GRCB

Nederlands