Impossible OF GOLDEN ORF

Impossible OF GOLDEN ORF ” is “ Belgische Veteraan kampioen ” geworden.
Impossible OF GOLDEN ORF Champion Belge Veteran ”.
Impossible OF GOLDEN ORF Belgian Veteran Champion ”.

Impossible OF GOLDEN ORF
( Ch Guldruschen'S Winter Collection - Donna Van Artesendal )

Fokker/Eleveur/Breeder : De Meester - De Man.
Eigenaars/Propriétaires/owner :
De Meyer Chris.

De nodige punten hiervoor behaalde hij op volgende shows :
Les points nécessaires ont été obtenus aux expositions suivantes :
He obtained the necessary points on the following shows:

Proficiat aan de eigenaar en fokker.
Félicitations au propriétaire et éleveur.
Congratulations to owner and breeder.

Onbepaald