ALGEMENE VERGADERING van de leden van de GRCB

 

VRIJDAG, 15 februari 2019, om 20.u te Rumst
 

Kom naar de ALV vd GRCB op 15/2 in Rumst!

Inschrijven vóór 14/2/2019: klik hier.

Let op: enkel leden die het lidgeld betaald hebben voor de ALV hebben stemrecht!!! (eventueel bewijs van betaling meebrengen).

Agenda

1. Opening door de voorzitter

2. Verslag van :

  • secretaris,
  • penningmeester,
  • werkcommissie-verantwoordelijk,
  • fokbeleidverantwoordelijke

3. Ontheffing (demissionering) van het bestuur.

4. Verkiezingen:
a) uittredend en herkiesbaar:

  • Philippe Schoonjans & Lou Driesen

5. Aanstelling van het nieuwe bestuur

Pauze

6. Beste golden & beste jeugdgolden 2018.

7. Vragen & antwoorden, constructieve ideeën & voorstellen.

8. Tot slot:
heffen we het « glas » op het nieuwe jaar
En houden we een « happy hour » !

Parochiecentrum "DE VOSBERGEN"
te RUMST autosnelweg E19 Antwerpen-Mechelen-Brussel, afrit - 8 Duffel-Rumst.
Richting Duffel tot aan de verkeerslichten (300m),
dan rechtdoor en het eerste straatje (na 50m) links.
Juist over de eerste verkeersdrempel onmiddellijk rechts op de parking van de school.

Nederlands