ALV - trim en show 29/2/2020

ALGEMENE VERGADERING van de leden van de GRCB

ZATERDAG, 29 februari 2020, te Turnhout
10.u ALV (Enkel voor leden),
13.u demo "TRIM and SHOW" (voor leden en niet leden)

Inschrijven vóór 27/2/2020: klik hier.

Let op: enkel leden die het lidgeld betaald hebben voor de ALV hebben stemrecht!!! (eventueel bewijs van betaling meebrengen).

Agenda

1. Opening door de voorzitter

2. Verslag van de :

  • Secretaris.
  • Penningmeester.
  • werkcommissie-verantwoordelijk.
  • fokbeleidverantwoordelijke

3. Statuten 2020:

Goedkeuring van de statuten overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatblad van 4 april 2019,

4. Ontheffing (demissionering) van het bestuur.

5. Verkiezingen:

a)uittredend en herkiesbaar: Jos Stouthuysen                                
b) Kandidaten bestuurslid:                Geen  

6. Aanstelling van het nieuwe bestuur

7. Beste golden & beste jeugdgolden 2019

8. Vragen & antwoorden, constructieve ideeën & voorstellen.

9. Tot slot:

heffen we het « glas » op het nieuwe jaar.
receptie aangeboden door de GRCB.

10. In de namiddag houden we een demo "TRIM and SHOW" (rond 13 uur, volgend op de receptie):

Deze demo is gratis voor de leden, niet leden betalen € 10.

Einde voorzien rond 15 uur (afhankelijk van de start)

 

Kantine "KKK", Slachthuisstraat 13B, 2300 Turnhout.

Nederlands