Commissies / Commissions / Committees

Fokkersgroep: 
(Commission d'élevage / Breeders group)

Verantwoordelijke fokcommissie/herplaatsing
(Responsable commission d'élevage / Responsible breeding committee)
Lou Driesen
2300 Turnhout
Tel.: 014-72 32 96
GSM: 0475/91 26 63
lou.driesen@grcb.be
Lid
(membre / member)
Jos Stouthuysen
2300 Turnhout
Tel. 014/41 55 51
GSM: 0475/92 93 28
jos.stouthuysen@grcb.be
Lid
(membre / member)
Philippe Schoonjans
1540 Herne
Tel. & Fax: 02/396.04.23
philippe.schoonjans@grcb.be
Lid
(membre / member)
Kathy Braeckman
9290 Overmere
Tel.
kathy.braeckman@grcb.be
Lid
(membre / member)
Brigitte Bracke
9290 Overmere
Tel.
brigitte.bracke@grcb.be

Redactiegroep: 
(Comité de rédaction / Redaction group)

Lid
(membre / member)
Kathy Braeckman
9290 Overmere
Tel.
kathy.braeckman@grcb.be
Lid v.u.
(membre / member)
Jos Stouthuysen
2300 Turnhout
Tel. 014/41 55 51
GSM: 0475/92 93 28
jos.stouthuysen@grcb.be
  Lid, webmaster
(membre, webmaster / member, webmaster)
 

Werkcommissie: 
( Commission de travail / working group )

verantwoordelijke
ver.sectie 2

(responsable ver. section 2, subcomité / responsible ver. section 2, subcommittee)
Emiel Thees
2960 Brecht
GSM.: 0485 67 32 74
emiel.thees@grcb.be
Lid
(membre / member)
Philippe Schoonjans
1540 Herne
Tel. & Fax: 02/396.04.23
philippe.schoonjans@grcb.be
Onbepaald