Mededeling - Communication - Communication

ZATERDAG 3 NOVEMBER: ZEEWANDELING CADZAND-BAD

Fokdagen - Selectie

Wie GRCB-puppy-informatie wil, kan dat enkel via het deel pup-info.

Reden: goldens die de fokdagen, georganiseerd door de GRCB bijwonen, dragen een controle-erkenning van de rasclub (= verslag van 2 officiële keurmeesters).

Vele leden en het bestuur kunnen zich maar vinden om pupinfo te verantwoorden en te verschaffen nadat ouderdieren met goed gevolg een GRCB-fokdag hebben doorlopen.
 

Wie op de fokdag lager scoort dan 2 X ZG of minder dan 20/40 voor de socialisatieproef, komt nadien d.m.v. het behalen van de selectie alsnog op de GRCB-site voor pup-info in aanmerking.

Reglement selectie

 

- Resultaat fokdag 1, 2016

 

- Resultaat fokdag 1, 2015

- Resultaat fokdag 2, 2015

- Resultaat selectie 2015

 

- Resultaat fokdag 1, 2014

- Resultaat fokdag 2, 2014

- Resultaat selectie 2014

 

- Resultaat fokdag 1, 2013

- Resultaat fokdag 2, 2013

 

- Resultaat fokdag 1, 2012

- Resultaat fokdag 2, 2012

- Resultaat selectie 2012

 

- Resultaat fokdag 1, 2011

- Resultaat fokdag 2, 2011

- Resultaat selectie 2011

 

- Resultaat fokdag 1, 2010

- Resultaat fokdag 2, 2010

- Resultaat selectie 2010

Nederlands